טיולים

25-26.05.2022

כד׳- כה׳ אייר תשפר״ב

25.05.2022

יום רביעי כד׳ אייר

טיול בדרום

26.05.2022

יום חמישי כה׳ אייר

טיול בירושלים

תעריפים