תוכנית השבת

27-28.05.2022

כו’-כז’ אייר

27.05.2022

כו׳ אייר תשע״פ

יום שישי

28.05.2022

כו'-כז' אייר

יום שבת

תעריפים