תוכנית השבת

08-09.10.2021

ב'-ג' חשוון תשפ"ב

8.10.2021

ב' חשוון תשפ''ב

יום שישי

9.10.2021

ג' חשוון תשפ''ב

יום שבת

תעריפים